Kodeks, a ubezpieczenia

Pracując w korporacji aktuarialnej rozpocząłem znajmość z kilkoro ludzi jacy skończyli prawo. Trudno się dziwić – radca prawny jest niezbędny w każdej firmie, szczególnie, jeżeli firma ta frapuje się sprzedażą ubezpieczeń. Musi w takim przypadku na początek dbać o to, by treść umów była zgodna z polskim prawem – gdyby powstała niezgodność ofiarowałoby to istotę do podkopania umowy przed trybunałem. Każdy osobnik, jaki byłby niezadowolony z sumy zadośćuczynienia, mógłby w tej sytuacji z łatwością wygrać materię o zwrot składki ubezpieczeniowej i wykreować precedens dla dodatkowych – firma w krótkim okresie musiałaby upaść.


Jurysta jest też nieodzowny po to, by być reprezentantem ubezpieczyciela przed trybunałem. W tak reprezentatywnej specjalności, jak ubezpieczeniowa, konflikty przydarzają się na wszelkim kroku. Do tego sama właściwość języka polskiego sprawia, iż jakie przedstawienia można interpretować z dużą dozą dowolności – pomimo iż autorzy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na ogół nader dbają o to, ażeby znaczenie wszystkich używanych w tekście pojęć zostało dokładnie doprecyzowane, to aczkolwiek zawżdy pojawi się ktoś, kto będzie ocenił je inaczej a w takim razie o tym, kto ma rację, musi uradzić trybunał.


O ile ktokolwiek sądzi, iż interesant kierując do sądu sprawę przeciw ubezpieczycielowi stoi na utraconej pozycji, to się grubo myli. Klasycznym przykładem sprawy kierowanej przez klienta towarzystwa ubezpieczeniowego do trybunału jest kwestia zwrotu sumptu pojazdu zastępczego przy szwankach z odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z ustawą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego ubezpieczający ma zobowiązanie pokryć ponoszone w związku z tym przez klienta koszta. Zakłady ubezpieczeniowe często unikają wypłacania tego rodzaju opłat, bo oszczędności z tego tytułu są wyższe aniżeli koszta skojarzone z sądowymi stratami. Większość klientów albo nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma do tego rodzaju roszczeń pełne prawo, względnie nie ma woli na wyniszczającą umysłowo potyczkę, która nie licząc nerwów pożera mnogość czasu oraz pieniędzy, co do jakich nie wiadomo, czy się zwrócą.

Źródło: radcaprawny-skiba.pl